Rak piersi (sutka) - informacje o chorobie

Rak piersi nazywany jest również rakiem sutka. Druga nazwa choroby wydaje się bardziej odpowiednią, chociaż potocznie używa się częściej nazwy pierwszej ponieważ dobrze określa część ciała zajętą nowotworem. Z punktu widzenia biologicznego rak ten dotyczy jednak dokładnie gruczołu sutkowego piersi. Jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Rak piersi zajmował w 2010 roku pierwsze miejsce w zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet z wynikiem 22,4% (czyli ponad 15784 przypadków).

Zwiększanie zachorowalności – gdzie tkwi przyczyna?

Przewidywalna zachorowalność raka sutka zwiększy się w następnych latach. Szacuje się, że zwiększenie zachorowalności w latach 2010-2025 będzie dotyczyło wszystkich grup wiekowych kobiet, najmniej jednak dotyczyć będzie kobiet tuż przed menopauzą.

Na świecie również zauważa się tendencję wzrostową zachorowalności na raka sutka. Niestety przyczyna zwiększania się corocznie ilości chorych kobiet nie jest do końca poznana. Przyjmuje się, że zmiany te mogą być związane z modyfikacją stylu życia współczesnych kobiet. Mogą jednak być również związane z większą wykrywalnością raka w ogóle.

wykres zachorowań na raka piersi

Śmiertelność w przypadku wystąpienia raka piersi

Niestety, według Krajowego Rejestru Nowotworów, rak piersi jest obecnie drugą najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet chorujących na raka złośliwego. Co więcej, mężczyźni również zapadają na tę chorobę, chociaż oczywiście o wiele rzadziej. W Polsce w 2004 roku nowotwór sutka wykryto u ponad 100 mężczyzn. Śmiertelność w tej grupie również jest wysoka.

Rak piersi czy nowotwór? Różnica nazewnictwa

Nazwa „nowotwór” używana jest na określenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych. Rakiem nazywamy jedynie nowotwory złośliwe, które pochodzą od tkanki nabłonkowej. Rozwój raka przebiega podobnie, jak rozwój innych chorób nowotworowych złośliwych. Przyczyną ich powstawania jest nieprawidłowy rozrost komórek, które kumulują powstające błędy genetyczne. W przypadku raka nieprawidłowy rozrost komórek dotyczy nabłonka rozpościerającego się w danym, uszkodzonym, narządzie.